Karta zgłoszenia do przedszkola

Katalog znalezionych haseł

NASZ PATRON - PARAFIA ŚW. KLEMENSA I W KLEMBOWIE

Temat: Przedszkola dla naszych dzieci
Udało mi się znaleźć informację o powstającym przedszkolu integracyjnym - link i cytat z internetu. http://nosw.cal.pl/news.php Szanowni Państwo, informujemy iż od 1 września nasz Ośrodek będzie prowadził przedszkole integracyjne. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do przedszkola proszone są o pobranie karty zgłoszenia z menu po lewej stronie, wypełnienie i osobiste dostarczenie do placówki przy ul Szkolnej 18 w Brwinowie. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA...
Źródło: parzniew.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=66Temat: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 02.03.2010 21:35 W dniach od 15.03. do 15.04. 2010 roku odbędzie się rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli publicznych, w tym do nowowybudowanego Przedszkola przy ul. Antka 7 (6 oddziałów przedszkolnych i 3 oddziały żłobkowe). Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci starający się o miejsce w nowym przedszkolu proszeni są o składanie "Kart zgłoszenia" w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 8. W powyższej placówce przedszkolnej obowiązuje drugi wariant "Karty zgłoszenia", w której jest zapis, że rodzice dzieci biorą pod uwagę późniejsze oddanie obiektu. "Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli w Mieście Pruszków obowiązujący od 15.03.2010roku" oraz "Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego na terenie Miasta Pruszkowa" (w tym jej drugi wariant) są dostępne na naszej stronie internetowej www.pruszkow.pl w zakładce: jak załatwić sprawę ? - w Wydziale Edukacji. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci proszeni są o dokładne zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz dołączenie wymaganych w "Regulaminie rekrutacji..." i "Karcie zgłoszenia..."dokumentów. "Kartę zgłoszenia..." należy składać tylko w jednej placówce. Informacje: Wydział Edukacji, tel.: 22-758 64 31 wew. 173. http://www.pruszkow.pl/index.php?option ... 6&Itemid=1
Źródło: forum-pruszkow.pl/viewtopic.php?t=362


Temat: Słoneczne Przedszkole
Nie jest istotne, kto odbierze wniosek. Do przyjmowania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola upoważnieni są niektorzy pracownicy w przypadku gdy nie ma mnie w placówce, lub jestem w danym momencie zajęta swoimi obowiązkami (wszystko to z myślą, aby ułatwić Rodzicom załatwienie sprawy). Uważam, że przy składaniu wniosku nie jest konieczna ze mną rozmowa, bo interesujących informacji Rodzicom mogą udzielić inni pracownicy przedszkola. Po przyjęciu dziecka do przedszkola będzie okazja by spotkać się na zebraniu organizacyjnym. Zapraszamy Rodziców ze swoimi pociechami na zajęcia adaptacyjne celem bliższego poznania personelu i pomieszczeń przedszkola. Uważam, że jeszcze wszystko przed Panią - powodzenia w przyjęciu dziecka do przedszkola
Źródło: forum.brwinow.pl/viewtopic.php?t=430


Temat: PRZEDSZKOLA NA TARCHOMINIE
Przedszkole jest na początku ul. Mehoffera, tuż za kościołem, biały budynek. Siostry mają "własną" kartę zgłoszeniową, która niewiele różni sie od tej wydawanej przez przedszkola publiczne (wymagane jest potwierdzenia zatrudnienia). Dokumenty składałam jakoś w marcu, w czasie gdy trwała rekrutacja do publicznych. Nie wiem dokładnie jaki jest koszt (spotkanie informacyjne będzie 27kwietna), ale na tablicy inf. w przedszkolu widziałam kwotę 330 zł. Nie wiem czy trudno się dostać - nam się udało za pierwszym podejściem To nr tel do przedszkola ss. Służebniczek NMPNP: 614 99 25
Źródło: mehoffera.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=564


Temat: monografia przedszkola
" />W monografii sporą część materiału i literatury stanowią dokumenty przedszkolne: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, programy, na których pracują nauczyciele, księgi budowlane i mnóstwo innych dokumentów. Też pisałam monografię przedszkola i całkiem pokaźna wyszła
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=153


Temat: Społeczne Przedszkole Integracyjne
... zgłoszenia dziecka do przedszkola umieszcza miejsce na wyrażenie zgody na publikację fotek dzieci w prasie, internecie itp. ">Sorry za offtopic ale przy okazji byłem na stronie z twojej stopki - Nauczyciele-Przedszkola.pl...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=776


Temat: czego Wam brakuje na naszym osiedlu?
" />Moze kogos to zainteresuje: Przedszkole na TBSach: nabór w styczniu "Osiedle TBS ma nowe przedszkole. Miejsce znajdzie tam blisko 150 maluchów. Zajęcia rozpoczną się w lutym, a rekrutacja - w styczniu.Nowe przedszkole na tym osiedlu wyczekiwane było od wielu lat. Teraz działa tam tylko jedna taka placówka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku po nieustających prośbach rodziców magistrat rozpoczął budowę nowego przedszkola nr 82 przy ul. Zbigniewa Herberta. Inwestycja kosztowała 5,5 mln zł, a jego budowa zgodnie z planem dobiegła końca. Na wczorajszej sesji rady miejskiej pojawiła się sugestia, aby przedszkolu na TBS-ach nadać imię Ireny Sendlerowej.W przedszkolu na TBS-ach miejsce znajdzie blisko 150 maluchów. Długo wyczekiwany przez rodziców nabór (o rekrutację wypytywali urząd miejski już we wrześniu) potrwa od 2 do 16 stycznia. Kartę zgłoszeniową można pobrać w przedszkolu lub na stronie www.bialystok.pl w zakładce edukacja. Wyniki rekrutacji podane zostaną 23 stycznia, zajęcia rozpoczną się w lutym. Nowe przedszkole to niejedyna...
Źródło: wmpik.net/forum/viewtopic.php?t=262


Temat: KONKURS FOTOGRAFICZNY - O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PUłAWY
... i adres instytucji patronującej (przedszkole, szkoła, dom kultury): ............................................................... 6. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, instruktora): ............................................................... _____________________________________________________________ Z powyższym wypełnionym arkuszem zgłoszeniowym, wraz ze zdjęciem należy się zgłosić do Domu...
Źródło: pulawy.org/forum/viewtopic.php?t=538


Temat: Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli
i kształcą umiejętności kluczowe. Pakiet ma formę zbioru scenariuszy zajęć - po 6 dla przedszkola i klas I-III oraz klas IV-VI. Każdy scenariusz został wzbogacony o karty pracy do wykorzystania podczas ... zdjęć. Całość uzupełnia piętnaście dodatkowych kart pracy (malowanki, rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne) oraz dwadzieścia kolorowych plansz tematycznie związanych z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Atrakcyjnym dopełnieniem pakietu są gra planszowa oraz puzzle. Kolejne ... realizacji na więcej niż jednej jednostce lekcyjnej. Warsztaty realizowane będą w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim w IV kwartale 2010 r, przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców świetlic, pracowników edukacyjnych, wychowawców socjoterapeutycznych itp. Bardzo prosimy o pomoc w organizacji tego typu warsztatów. Wymogiem jest zorganizowanie przez Państwa bezpłatnej sali oraz 30 uczestników warsztatów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30...
Źródło: forumnauczycieli.info/viewtopic.php?t=116


Temat: Nauczyciele najmłodszej grupy przedszkolnej.
" />Kochani mam taki problem . Zapisują się dzieci do przedszkola ( co mnie bardzo cieszy) !!! Czy karty zgłoszeń dzieci trzeba gdzieś zapisywać tzn . prowadzić jakąś ewidencję przedszkolaków ???...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3512


Temat: Regulamin Słonecznej Krainy
" />REGULAMIN ORGANIZACJA 1. Podstawą przyjęcia dziecka do klubiku Słoneczna Kraina stanowi dokładnie wypełniona "Karta zgłoszenia dziecka" 2. Do klubiku uczęszczają dzieci od 10 miesiąca życia.. 3. Do klubiku może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. ... swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych, 6. tolerancji, otwartości wobec innych, 7. bycia z innymi i dla innych pomocnym, 8. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych. OBOWIĄZKI I...
Źródło: sloneczna-kraina.klubik-maluszka.pl/viewtopic.php?t=3


Temat: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
... zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych), 364/2 (agencja doradztwa personalnego), 364/3 (agencja pracy tymczasowej). Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=884


Temat: Przyjmowanie dzieci z RZ do przedszkola
" /> Przedstawiam jeden z wielu regulaminów przyjmowania dzieci do przedszkoli, ale w tym okreslone są podstawy prawne i jest wyraźnie napisane - w punkcie 6d, że pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci z RZ wynika z prawa oświatowego, a nie wewnętrznych ustaleń placówki Załącznik nr 7 do Statutu Przedszkola nr 43 Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gdańsk Podstawa prawna: a) ... w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r., Nr 26, poz.232); c) Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz.624 z późn. zm.). 1. Do przedszkola przyjmowane ... do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej przedszkola: www.republika.pl/koniczynka lub ze strony internetowej Miasta Gdańska: www.gdansk.pl; wypełnić i zwrócić w przedszkolu. 3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem: a) od 1 do 30 marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola, b) 11 kwietnia - rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, c) 13 kwietnia, godz. 14.00 – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, d) do 20 kwietnia – składanie odwołań do dyrektora przedszkola, e) od 14 do 25 maja – podpisywanie umowy o świadczenie usług pomiędzy przedszkolem a rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci. 4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola. 5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą: a) Dyrektor przedszkola – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, b) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, c) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 6. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym: a) do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, c) dzieci matek...
Źródło: forum.rodzinyzastepcze.org.pl/viewtopic.php?t=2409


Temat: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
... na http://www.adecco.pl Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w...
Źródło: forum.skandynawia.pl/viewtopic.php?t=23489